Astroloji Nasıl Ortaya Çıktı?

Astrolojinin tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. Gök cisimlerini izleyerek meydana gelen olaylara göre kehanetlerde bulunmak tarihte birçok toplumda gözlenmiştir. İlk yazılı örnekleri Mezopotamya’da bulunan Asur ve Babil uygarlıklarına dayandığı söylenmektedir. Ancak günümüzde herkes tarafından bilinen Astrolojinin kökeni aslında Eski Yunan dönemlerinden gelmektedir.

Astroloji Nasıl Ortaya Çıktı

İlk Astrolojik Tahminler

Herkes tarafından bilinen Büyük İskender dönemine kadar neredeyse Eski Yunan geleneklerine göre gökyüzü incelemeleri yeryüzünde meydana gelen olayların kehanetlerini içermemekteydi. Geleceğe dair tüm tahminler, gökyüzü cisimlerinin hava ve diğer olayları etkilediği söylenmekteydi. Özellikle bu dönemden sonra Mezopotamya uygarlıklarının da etkisi ile Eski Yunan tarihinde astronomi yanında astroloji de artık görülmeye başlandı. Sözlü olarak tarihinin ne kadar eski olduğu bilinmese de yazılı kaynaklara göre astrolojinin ilk kaynakları M.Ö 2500 yıllarında görülmektedir. Gezegenlerin insan kaderine büyük etkisi olan güçlü tanrılar olarak görülmesi ve inanılması artık yavaş yavaş gök bilimi ile ilgilenen insanların ilgi odağı olmaya başladı. Tüm astroloji danışmanları geceleri ve gündüzleri gökyüzünü detaylı olarak takip eder ve kraliyet ailesini bu konuda bilgi verirlerdi. İlk dönemlerde astroloji kraliyet sanatı olarak bile lanse edilmiştir.

Astroloji

Mezopotamya topraklarında bulunan medeniyetlere ait olan gökbilimciler göklerin işleyişini açıklamak için yeni bir geometri bilimini ortaya çıkarıp kullanmışlardır. Astrolojinin tarihçesi hakkında net bilgilerin olmamasının nedeni sadece sözlü kaynaklarda olması daha sonra yazılı kaynaklarla günümüze ulaşması olmakla beraber bunların bugüne gelmesindeki en büyük pay kesinlikle Mezopotamya medeniyetleridir. Astrolojinin insanlık tarihi kadar eski olduğu ise bilinen bir gerçektir. Tarihte birçok devlet astroloji ile ilgilenmiştir. Bunlardan en çok bilinenleri Babil, Mısır, Çin, Yunan, Roma, Hint ve Arap uygarlıklarıdır. Ancak kendi mitolojik tanrısal sistemleri ile övünen Eski Yunanlılar ise Astrolojinin gelişmesinde en etkili olan uygarlıkların başında gelmektedir. Yeni geometri bilimi ve kendi mitolojik kehanetlerini birleştirerek Zodyaka’ya göre kişisel bir astroloji bilimi geliştirmişlerdir. Buna göre güneşin bir yıl boyunca gökyüzünde takip ettiği eliptik yörüngesinin her iki yanında da dokuz derece uzanmaktadır. Zodyak, yılı on iki parçaya bölerek hayvan isimleri verdiği günümüz astrolojisinin temellerini atmıştır.

Astroloji bugün insanın bazı dönemlerini, şans kapılarını, yakalayacağı fırsatları doğum haritalarına göre incelemekte ve olası kehanetleri söylemek için kullanılmaya devam etmektedir. Hangi dönemde nasıl davranmamız gerektiğini, yapacaklarımızın doğuracağı sonuçları bize önceden söylediğine inanılan bir bilim dalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir